Yn ôl

Peirianneg

Mae bywyd modern yn dibynnu ar y pethau y mae peirianwyr yn eu dylunio, eu creu neu eu gwella. Mae trenau, awyrennau, teledu, adeiladau, ffonau symudol a hyd yn oed i-pods ,yn cael eu cynhyrchu gan beirianwyr.

Mae Peirianneg yn arwain y ffordd; mae’r rhagolygon am swyddi yn y maes yn ardderchog ac mae ystod eang o swyddi ar gyfer peirianwyr. Yn ôl arolwg diweddar gan UK Engineering mae "Peirianneg yn cyfrannu 26% o CMC y DU" a “mae angen 265,000 o ymgeiswyr medrus bob blwyddyn er mwyn ateb y galw am fentrau peirianneg hyd at 2024"

Os ydych yn mwynhau datrys problemau, yn llawn dychymyg, cewch peirianneg yn faes ysgogol a heriol i’w astudio. Gall cymhwyster mewn peirianneg olygu manteision yn eich gyrfa yn y dyfodol. Mae swyddi a gyrfaoedd cyffrous ar gael ym maes busnes ac mewn diwydiant a bydd gwerth mawr yn cael ei roi ar eich gwybodaeth a’ch arbenigedd yn y DU, yn Ewrop a thu hwnt. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau rhifedd, creadigrwydd a gwybodaeth wyddonol a’r profiad sydd gan beirianwyr o weithio mewn tîm.


Ymhlith buddsoddi diweddar yn ein cyfleusterau mae: -

• £ 3.1 miliwn mewn Canolfan Ragoriaeth Hyfforddiant Rheilffyrdd yng nghampws Nantgarw, a gynlluniwyd i ddarparu hyfforddiant o safon uchel ar gyfer y genhedlaeth nesaf o beirianwyr rheilffyrdd.
• £ 260,000 mewn offer gweithdy ar gyfer gweithdy Nantgarw
• £ 150,000 mewn offer gweithdy ar gyfer gweithdy'r Rhondda


Yng Ngholeg y Cymoedd gallwn gynnig:

• Cyfleusterau arbenigol gyda phobl broffesiynol gymwys a phrofiadol
• Cyrsiau o Lefel Sylfaen i Radd Sylfaen.
• Enw rhagorol am hyfforddi prentisiaid yn y maes atgyweirio cyfrifiaduron, electroneg, gweithgynhyrchu a pheirianneg perfformio.
• Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol ac felly’n gallu manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd hyfforddi a allai arwain at gyflogi myfyrwyr yn llawn amser.

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi bod yn flaengar iawn ym maes hyfforddi prentisiaid ar gyfer ‘GE Aircraft Maintenance’ yn Nantgarw ers dros 20 mlynedd. Yn fwy diweddar, ymunodd adran gynnal ‘British Airways’ ac ‘Axiom Manufacturing Services’ hefyd gyda ni i hyfforddi eu prentisiaid. Mae llawer o’n prentisiaid wedi mynd ymlaen i gwblhau eu cymwysterau HNC a Gradd mewn Peirianneg a Pheirianneg Awyrofod.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.