Yn ôl

Trin Gwallt a Harddwch

Mae dros 250,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch yn y DU a’r cyfan er mwyn gwneud i bobl deimlo ac edrych yn dda. A ydych am fod yn un o’r bobl hyn?

Ein staff arbenigol sy’n addysgu ar bob un o’n cyrsiau trin gwallt a harddwch, staff sy’n fedrus iawn ac yn meddu ar brofiad yn y sector. Mae llawer ohonynt wedi berchen ar eu busnes eu hunain yn y gorffennol. Wrth weithio gyda staff arbenigol, cewch brofi ethos ac agwedd broffesiynol.

Gyda phwyslais pendant ar ennill sgiliau ymarferol, creadigol a rhedeg busnes, y sgiliau fydd eu hangen arnoch i weithio mewn sba neu salon, bydd ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant neu ystyried sefydlu eich busnes eich hun. I wella eich sgiliau ymhellach, gyda’n cyrsiau llawn amser bydd disgwyl ichi astudio Rhifedd a Llythrennedd ar lefel y cwrs, sy’n hanfodol er mwyn eich helpu i gyflawni eich potensial mewn gyrfa o’ch dewis.

Cyfleusterau Moethus mewn Sba a Salon...
Ar bob campws mae salon llawn o offer o safon y diwydiant. Mae ein salonau ar agor i’r cyhoedd a hynny’n rhoi cyfle ichi weithio mewn salon go iawn.

Mae’r cyrsiau’n ymdrin â Thriniaethau i’r Corff: Micro Sgraffinio’r Croen, Codi a thonio’r Croen (heb fod yn llawdriniaeth), Therapïau ar yr Wyneb ,Tylino’r Corff, Cwyro, Gwasanaethau Gwallt, Codi’r Gwallt a Steilio Gwallt Priodferch, Technegau Permio a Lliwio, Technoleg Ewinedd, popeth sydd ei angen arnoch i wella’ch cyflogadwyedd yn y maes cyffrous hwn sy’n datblygu’n gyflym.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.