Yn ôl

Gwyddoniaeth

Oes gennych ddiddordeb mewn pethau gwyddonol? Yna, efallai bydd ein cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol yn ddelfrydol i chi – maent yn procio’r meddwl, yn ymarferol a byddant yn eich helpu i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau gwyddonol. Cewch eich paratoi i astudio ymhellach neu ar gyfer gyrfa yn y diwydiant gwyddoniaeth gymhwysol.

Byddwch yn:


• ystyried egwyddorion sylfaenol gwyddoniaeth o safbwynt ymarferol yn ogystal â’r modd y defnyddir gwyddoniaeth mewn diwydiant.
• Gallech astudio meysydd penodol o feysydd Cemeg, Bioleg, Ffiseg a’u cymhwysiad hyd at gymwyseddau gwyddoniaeth ffisegol,
systemau biolegol, gweithio ym myd gwyddoniaeth, anatomeg a ffisioleg, gwyddoniaeth amgylcheddol, planhigion, bwyd a rhifedd
mewn gwyddoniaeth

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa