Chat with us, powered by LiveChat
Yn ôl

Arlwyo a Lletygarwch

Os mai bwyd sy’n mynd â’ch bryd ac os oes gennych y stamina i weithio mewn sector prysur iawn yna byddwch yn mwynhau her y cyrsiau Arlwyo a Lletygarwch.

Rydym wedi dynodi amgylcheddau gwaith go iawn i hyfforddi ynddynt. Mae'r bwytai enwog hyn yn cynnig profiad gwerthfawr yn eich sector galwedigaethol.

Byddwch yn elwa o brofiad uniongyrchol ein tiwtoriaid proffesiynol sydd wedi gweithio yn y diwydiant a hefyd o leoliadau profiad gwaith cyffrous fel bwytai lleol, gwestai, Gerddi Sophia a Stadiwm y Principality i enwi dim ond rhai. Mae Coleg y Cymoedd hefyd wedi sefydlu tîm coginio sy’n cystadlu’n llwyddiannus mewn cystadlaethau amrywiol ar hyd y flwyddyn academaidd.

Bydd sgiliau’r gweithle yn eich helpu i gael gyrfa yn un o‘r diwydiannau sy’n datblygu gyflymaf yn y DU. Mae’r cyfleoedd yn ddi-ben-draw gyda llwybrau gyrfa rhagorol yn lleol ac yn fyd-eang. Mae ein dysgwyr wedi cael swyddi yng ngwesty’r Celtic Manor, Gwesty’r Hilton, Gwesty’r Marriot, Gwesty’r Vale ac yn y lluoedd arfog.

View our professional restaurants run by current learners here 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.