Iechyd a Diogelwch


Tystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol6-12 mis


Dysgu cyfunol

£1200.00

Cynigir y cwrs hwn gan ein partneriaid hyfforddi Site Audit Services


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl2 sesiwn


Dan arweiniad tiwtor ar-lein

£180.00

Cynigir y cwrs hwn gan ein partneriaid hyfforddi PCR Global


Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf Brys

15/01/2024 | 11/03/2024 | 13/05/2024 | 09/09/2024 | 04/11/2024

1 sesiwn

Ystrad Mynach

£75.00


Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

05-07/02/2024 | 18-20/03/2024 | 09-10/05/2024 | 22-24/07/2024 | 16-18/09/2024 | 02-04/12/2024

3 dirwnod

Ystrad Mynach

£175.00


Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

27-28/11/2023 | 13-14/03/2024 | 03-04/05/2024 | 23-24/09/2024 | 25-26/11/2024

2 ddirwnod

Ystrad Mynach

£110.00

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau