Lletygarwch

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol 

Dyddiadau’r Cwrs: 29/07/2022 | 21/10/2022 | 02/12/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £120.00*
Lleoliad: Ystrad Mynach
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Dyddiadau’r Cwrs: 23, 24 & 25/11/2022
Hyd: 3 sesiwn
Pris: £189.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle