Cyllid a Chyfleoedd Ychwanegol

Mae’r Sector Addysg Bellach yn Ymateb i Argyfwng COVID gyda Hyfforddiant â Chymhorthdal Llawn i Gyflogwyr

Mewn ymateb i effaith llethol COVID-19 ar les economaidd Cymru, mae Coleg y Cymoedd wedi cydweithio â WEFO (Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru) i ddatblygu pecyn o gefnogaeth i helpu a chefnogi busnesau yn ystod y cyfnod hwn.

Gyda chefnogaeth cyllid CGE, gallwn nawr gynnig cymwysterau hyfforddi a datblygu achrededig i staff busnesau lleol â chymhorthdal o 100%.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr hyfforddiant hwn bellach ar gael ar gyfer cwmnïau cymwys ar unwaith, a disgwylir iddo redeg tan Mawrth 2022. Mae’r rhain yn cynnwys sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector o unrhyw faint sydd â chanolfan yng Nghymru, nad ydynt eisoes wedi derbyn mwy na 200,000 Ewro mewn cymorth gwladwriaethol de minimis dros y 3 blynedd ariannol ddiwethaf.

Rhaid i’r hyfforddiant fod yn gymhwyster cymeradwy ac achrededig ac mae’n cynnwys ystod o gymwysterau sy’n gysylltiedig â gwaith ac sy’n seiliedig ar gymhwysedd ar gyfer busnesau o unrhyw sector.

Cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE)

Cyrsiau Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth Cwsmeriaid a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Cyrsia Gofal Plant a Gwaith Chwarae a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Cyrsiau Adeiladu a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Cyrsiau Addysg a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Chyrsiau Peirianneg a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Iechyd a Gofal Cymdeithasol*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo a Ariennir gan CGE*

*Ceir meini prawf cymhwystra

ILM (Arweinyddiaeth a Rheolaeth)*

*Ceir meini prawf cymhwystra

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau