Chyrsiau Peirianneg a Ariennir gan CGE

Lefel 2

Diploma Lefel 2 NVQ EAL mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Mecanyddol

Diploma Lefel 2 NVQ EAL mewn Gosod a Chynnal a Chadw Peirianneg

HND & HNC

Gellir cynnig cymwysterau Diploma HND a Thystysgrif drwy ddarpariaeth cwricwlwm craidd

LEAN

  • Tystysgrif Lefel 2 EAL mewn Cymhwyso Technegau Gwella Busnes

Cymwysterau Perthnasol i Ddiwydiant (HEB eu hariannu gan CGE)

  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Gofynion Gwaith Gosod Trydan Argraffiad 18

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle