Cyrsiau Addysg a Ariennir

Lefel 3 & 4

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Ansawdd Asesiad

Lefel 3 Addysg a Hyfforddiant
Dyddiadau cwrs: Yn dod yn fuan
Hyd: 12 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)

Dyfarniad a Thystysgrifau Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Asesiad

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle