Cyrsiau Gofal Plant a Gwaith Chwarae a Ariennir gan CGE

Lefel 2

 • Lefel 2 TGAU mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • Lefel 2 City & Guilds mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant : Ymarferol
 • Cynorthwyo Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Lefel 3

 • Lefel 3 Pontio i Waith Chwarae
  Dyddiadau’r Cwrs: 01/06/2022, 15/06/2022, 29/06/2022, 13/07/2022, 27/07/2022 & 10/08/2022 | 03/08/2022, 17/08/2022, 31/08/2022, 14/09/2022, 28/09/2022 & 12/10/2022

Cyrsiau Ychwanegol Lefel 2 a 3 (heb eu hariannu gan CGE) mewn Gwaith Chwarae

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle