Cyrsiau Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth Cwsmeriaid a Ariennir gan CGE

Gweinyddu Busnes

  • Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Gweinyddu Busnes

Gwasanaeth Cwsmeriaid

  • Tystysgrif Lefel 2 City & Guilds mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Tystysgrif Lefel 2 Pearson mewn Gweithrediadau Canolfan Gyswllt

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle