Cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo a Ariennir gan CGE

Lefel 1&2

Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod

Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Paratoi a Choginio Bwyd

Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Cynhyrchu Bwyd a Choginio  

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Coginio Proffesiynol

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Coginio Proffesiynol  (Paratoi a Choginio)

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Gwasanaethau Cegin

Diploma Lefel 2 NVQ mewn Cadw Tŷ

Lefel 2 Diogelwch Bwyd

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle