ILM (Arwienyddiaeth a Rheolaeth

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm 

Dyddiadau’r Cwrs: 06/06/2022, 13/06/2022, 12/09/2022 & 19/09/2022
Hyd: 4 Sesiwn

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Dyddiadau’r Cwrs: 05/09/2022 & 17/10/2022 | 05/12/2022 & 23/01/2023
Hyd: 2 Sesiwn

Lefel 3 ILM ar gyfer Egin Reolwyr heb unrhyw Gyfrifoldebau Rheoli

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw 
Hyd: 2 Sesiwn

Lefel 3 mewn Hyfforddi a Mentora 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw 
Hyd: 4 sesiwn

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

Dyddiadau’r Cwrs: 08/09/2022 & 20/10/2022 | 08/12/2022 & 26/01/2023
Hyd: 2 Sesiwn

Lefel 5 ILM ar gyfer Egin Reolwyr heb unrhyw Gyfrifoldebau Rheoli

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw 
Hyd: 2 sesiwn

I siarad ag un o’n Swyddogion CGE, ffoniwch ni ar 01443 663025 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle