Cysylltu â Ni

Ymholiadau am Gwrs Masnachol

William Keep

01443 663025


william.keep@cymoedd.ac.uk

Kelly James

01443 663128


kelly.james@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau Cyffredinol

01443 663128


bis@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau ESF / Ariannu UwchSgilio@Waith

Nathan Thomas

01443 663025


nathan.thomas@cymoedd.ac.uk

Matthew Watts

07967322983


matthew.watts@cymoedd.ac.uk

Gareth Bisp

07970954282


gareth.bisp@cymoedd.ac.uk

Paul Rees

07811147367


paul.rees@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau cyllido PLA (Cyfrif Dysgu Personol)

Kelly James

01443 663128


kelly.james@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau am Gyllido ReAct ac ELCAS

Ymholiadau Cyffredinol

01443 663128


bis@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau am Werthiant a Marchnata

Kaleigh Caulfield

01443 663025


kaleigh.caulfield@cymoedd.ac.uk

Ymholiadau Llogi Ystafelloedd

Alison Parry

01443 663213


alison.parry@cymoedd.ac.uk

Natalie Goodger

01443 663024


natalie.goodger@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau