Ystafelloedd Aberdâr

Dyma gyfnod cyffrous, nid yn unig i Goleg y Cymoedd ond i dref Aberdâr a’r cymunedau cyfagos. Mae’r campws coleg newydd o’r radd flaenaf wedi’i adeiladu i wasanaethu anghenion a gofynion trigolion Aberdâr a’r ardal.

Bydd campws y coleg gwerth £20m yn trawsnewid ansawdd cyfleusterau addysg bellach yng Nghwm Cynon. Y gobaith yw y bydd y coleg newydd yn hwb mawr i’r economi leol yn y tymor hwy. Cysylltwch â’n tîm Cydlynu Digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth am argaeledd ystafelloedd cynhadledd

Ffôn: 01443 663213 / 01443 663024
Ebost: alison.parry@cymoedd.ac.uk

Carriages

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 10

Cyfleusterau

 • Bwrdd Smart Cludadwy
 • Siart troi
 • Ardal ymneilltuo

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £60.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £40.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA306)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 40
 • Cabare – 20
 • Siâp Pedol – 14
 • Ystafell ddosbarth – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA301)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 40
 • Cabare – 25
 • Siâp Pedol – 18
 • Ystafell ddosbarth – 25

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi
 • Wal gyffiniol

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA302)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 40
 • Cabare – 20
 • Siâp Pedol – 14
 • Ystafell ddosbarth – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi
 • Wal gyffiniol

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA112)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 30
 • Cabare – 15

Cyfleusterau

 • Bwrdd Smart
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA116)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 30
 • Cabare – 15

Cyfleusterau

 • Bwrdd Smart
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA203)

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 10

Cyfleusterau

 • Bwrdd Smart Symudol
 • Siart troi
 • Ardal ymneilltuo

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £60.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £40.00

Ystafelloedd Cynhadledd (AA310)

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 10

Cyfleusterau

 • Sgrin CTouch gyda Sain Stereo

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £80.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £50.00

Ystafelloedd TG (AA222)

Opsiynau cynllun

 • Ystafelloedd TG – 22

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Siart troi
 • Cyfrifiadur

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £205.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £123.00
 • Cyfradd gyda’r nos: £143.50

Ystafelloedd Cynhadledd (AA301, 302 & 306)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 100
 • Cabare – 60

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart x3
 • Cyfrifiadur x3
 • Siart troi
 • Wal gyffiniol

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £250.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £150.00
 • Cyfradd gyda’r nos: £175.00

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau