Ystafelloedd Nantgarw

Mae gan Nantgarw adeilad modern o’r radd flaenaf sy’n darparu lleoliad poblogaidd a chanolog iawn i gynnal cynadleddau a digwyddiadau.

Dechreuodd y gwaith ar yr adeilad hwn yn 2010 gyda’r campws newydd yn agor ei ddrysau yn 2012.

Adeiladwyd y campws ar bron i 8 erw o dir ac fe’i lleolir gyferbyn â’r adeiladau Awyrofod, Adeiladu, Peirianneg a’r Celfyddydau a oedd yn bodoli eisoes.

Mae Campws Nantgarw, a leolir yn agos at yr A470,  o fewn cyrraedd hawdd i dref Pontypridd a Chanol Dinas Caerdydd. Mae gan Nantgarw ddigon o leoedd parcio ac fe’i lleolir ar ystâd ddiwydiannol boblogaidd Trefforest.

Ffôn: 01443 663213 / 01443 663024
Ebost: alison.parry@cymoedd.ac.uk

Ystafell Gynhadledd (ND103)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 100
 • Cabare – 60 bwrdd hirsgwar neu 45 bwrdd crwn
 • Ystafell Fwrdd – 50
 • Siâp Pedol – 45

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cynhadledd fideo
 • Darllenfa
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £220.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £132.00
 • Cyfradd fesul awr: £27.50

Ystafell Gynhadledd (ND107)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 60
 • Cabare – 30
 • Siâp Pedol – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £185.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £111.00
 • Cyfradd fesul awr: £30.83

Ystafell Gynhadledd (ND109)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 36
 • Cabare – 20
 • Ystafell Fwrdd – 20
 • Siâp Pedol – 16

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Wal ysgrifennu
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £120.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £72.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.00

Ystafell Gynhadledd (ND209)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 30
 • Cabare – 16
 • Ystafell Fwrdd – 16
 • Siâp Pedol – 12

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £110.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £66.00
 • Cyfradd fesul awr: £18.33

Y Stryd

Opsiynau cynllun

 • Gofod Arddangos
 • Amlddefnydd

Cyfleusterau

 • Toiledau Cyhoeddus
 • Mynediad i: Siop, Siop Goffi a Ffreutur

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £450.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £270.00
 • Stondinau bach: £50.00

Cegin Hyfforddi

Opsiynau cynllun

 • Arddull Hyfforddi

Cyfleusterau

 • Gorsafoedd coginio x 12
 • Gorsaf addysgu x 1
 • Technegydd

Efallai y bydd rhai darnau o offer ar gael ar gais

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £230.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £185.00


TAW yn berthnasol

Stiwdio Ddawns

Opsiynau cynllun

 • Gofod Amlddefnydd Mawr
 • Theatr – 80
 • Cabare – 40
 • Ystafell Fwrdd – 40
 • Siâp Pedol – 30

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Wal ddrych
 • Barre
 • System PA

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £200.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £120.00
 • Cyfradd gyda’r nos: £140.00
 • Cyfradd fesul awr: £33.33

Ystafell y Weithrediaeth

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Wal ysgrifennu
 • Cyfrifiadur
 • Aerdymheru
 • Cynhadledd fideo

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £200.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £120.00

Yr Ystafell Fawr

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 150
 • Cabare – 72
 • Ystafell Fwrdd – 60
 • Siâp Pedol – 50

Cyfleusterau

 • Taflunydd sgrin fawr
 • Llwyfan datodadwy
 • Darllenfa
 • Rig goleuo
 • System sain
 • Cyfrifiadur
 • Technegydd

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £275.00
 • Cyfradd Dydd a Nos: £390.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £195.00
 • Cyfradd fesul awr: £45.00

Prisiau arbennig ar gael ar gyfer archebion theatr mewn bloc
Mae TAW yn berthnasol lle mae angen technegydd

Cyfleusterau Hyfforddi OLEC

Opsiynau cynllun

 • Cyfleuster hyfforddi arbenigol OLEC (Adeiladu Offer y Llinell Uwchben)

Cyfleusterau

 • Man addysgu yn ardal y gweithdy
 • Cyfleusterau eistedd

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £250.00

TAW yn berthnasol

Ystafelloedd Hyfforddiant Rheilffyrdd

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 30
 • Cabare – 16
 • Ystafell Fwrdd – 16
 • Siâp Pedol – 12

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £110.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £70.00

Cyfleusterau Hyfforddi ROCS

Opsiynau cynllun

 • ROCS Arbenigol (System Dargludydd Uwchben Anhyblyg)

Cyfleusterau

 • Man addysgu yn ardal y gweithdy
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Cyfleusterau eistedd

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £250.00

TAW yn berthnasol

Bwyty Nant

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 60
 • Cabare – 40
 • Ystafell Fwrdd – 40
 • Siâp Pedol – 30

Cyfleusterau

 • Bwrdd Smart Symudol
 • Cyfrifiadur
 • Bar â thrwydded lawn ar gael am gost ychwanegol

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £205.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £125.00

Mae TAW yn berthnasol lle mae angen technegydd

Stiwdio Recordio

Opsiynau cynllun

 • Gofod stiwdio
 • Ardal recordio
 • Bwth recordio llais

Cyfleusterau

 • Stiwdio gerddoriaeth gwrthsain gydag offer cerdd a meicroffonau

Mae’r pris yn cynnwys technegydd sain

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £200.00
 • Cyfradd fesul awr (uchafswm o 2 awr): £125.00

Ar ôl recordio, ffi technegydd o £ 20 yr awr

TAW yn berthnasol

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau