Ystafelloedd y Rhondda

Lleolir Campws y Rhondda ym mhentref Llwynypia, Rhondda Cynon Taf ger Tonypandy yng Nghwm Rhondda Fawr. Mae gan Gampws y Rhondda ystafelloedd cynhadledd gwych ynghyd ag Awditoriwm arbenigol sy’n dal hyd at 200 o bobl, ynghyd â stiwdio ddawns a chyfleusterau recordio cerddoriaeth.

Ffôn: 01443 663213 / 01443 663024
Ebost: alison.parry@cymoedd.ac.uk

Ystafell Gynhadledd (RD120)

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 22

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £155.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £93.00
 • Cyfradd fesul awr: £25.83

Ystafell Gynhadledd (RD119)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 40
 • Cabare – 30
 • Siâp Pedol – 30
 • Ystafell ddosbarth – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £125.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £75.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.83

Ystafell Gynhadledd (RDG08)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 40
 • Cabare – 30
 • Ystafell Fwrdd – 30
 • Siâp Pedol – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £125.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £75.00
 • Cyfradd fesul awr: £20.83

Ystafell Gynhadledd (RD104)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 25
 • Cabare – 16
 • Siâp Pedol – 16
 • Ystafell ddosbarth – 14

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £85.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £51.00
 • Cyfradd fesul awr: £14.17

Awditoriwm

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 190

Cyfleusterau

 • Lliain gwyn mawr
 • Taflunydd
 • Llwyfan datodadwy
 • Darllenfa
 • Rig goleuo
 • System sain

Mae’r pris yn cynnwys ystafelloedd gwisgo a thechnegydd ar y safle

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £320.00
 • Cyfradd Dydd a Nos: £420.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £192.00
 • Cyfradd fesul awr (uchafswm o 2 awr): £53.33

Prisiau arbennig ar gael ar gyfer archebion theatr mewn bloc

Stiwdio Ddawns (RDG11)

Opsiynau cynllun

 • Gofod Amlddefnydd Mawr
 • Theatr – 100
 • Cabare – 60
 • Ystafell Fwrdd – 40
 • Siâp Pedol – 30

Cyfleusterau

 • PC sgrin smart

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £150.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £90.00
 • Cyfradd fesul awr: £25.00

Ystafell ymarfer (RDG06)

Opsiynau cynllun

 • Gofod Amlddefnydd Maw

Cyfleusterau

 • Bwrdd smart gyda sain stereo
 • Bwrdd gwyn
 • Cyfrifiadur

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £150.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £90.00
 • HCyfradd fesul awr: £25.00

Stiwdio Recordio

Opsiynau cynllun

 • Gofod stiwdio
 • Ardal recordio
 • Bwth recordio llais
 • ystafell Ymarfer

Cyfleusterau

 • Stiwdio gerddoriaeth gwrthsain gydag offer cerdd a meicroffonau

Mae’r pris yn cynnwys technegydd sain

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £100.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £60.00

Cynnig arbennig – Technegydd golygu sain ar y safle am gyfradd o £16.67 yr awr, ar ôl recordio ffi technegydd o £15 yr awr

TAW yn berthnasol

Ystafelloedd gwisgo

Opsiynau cynllun

 • 2 ystafell wisgo (gwrywod a benywod)

Cyfleusterau

 • 8 drychau (gyda goleuadau) a chadeiriau
 • Toiledau a chyfleusterau cawod i bobl anabl ym mhob un

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £60.00
  (x2 – £100.00)
 • Cyfradd hanner diwrnod: £36.00
  (x2 – £60.00)
 • Cyfradd fesul awr: £10.00

TAW yn berthnasol

Cae chwaraeon – Rhondda

Opsiynau cynllun

Cyfleusterau

 • Cae rygbi / pêl-droed maint traddodiadol

Cyfraddau

 • Cyfradd fesul awr: £15.00

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau