Ystafelloedd Ystrad Mynach

Lleolir Campws Ystrad Mynach yn ganolog, 5 milltir i’r gogledd o ganol tref Caerffili. Mae Campws Ystrad Mynach yn hawdd ei gyrraedd mewn car a chludiant lleol gydag arosfannau bysiau a gorsaf reilffordd i gyd yn agos at y campws.

Mae gan Gampws Ystrad Mynach gyfleusterau cynadledda rhagorol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau.

Ffôn: 01443 663213 / 01443 663024
Ebost: alison.parry@cymoedd.ac.uk

Ystafell Gynhadledd (B003)

Opsiynau cynllun

 • Ystafell Fwrdd – 22

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi
 • VC

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £155.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £95.00
 • Cyfradd gyda’r nos: £108.50

Ystafell Gynhadledd (B111)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 30
 • Ystafell Fwrdd – 20
 • Ystafell ddosbarth – 20

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £100.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £60.00
 • Cyfradd gyda’r nos: £70.00

Ystafell Gynhadledd (A209)

Opsiynau cynllun

 • Gorsafoedd PC x12
 • Ystafell ddosbarth – 15

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £125.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £75.00
 • Cyfradd fesul awr: £87.50

TAW yn berthnasol

Ystafell TG (YB108)

Opsiynau cynllun

 • Gorsafoedd PC x18

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £140.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £90.00
 • Cyfradd fesul awr: £23.33

TAW yn berthnasol

Ystafell Gynhadledd (B209)

Opsiynau cynllun

 • Theatr – 80
 • Cabare – 45
 • Ystafell Fwrdd – 30
 • Siâp Pedol – 25

Cyfleusterau

 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Cyfrifiadur
 • Siart troi

Cyfraddau

 • Cyfradd diwrnod llawn: £220.00
 • Cyfradd hanner diwrnod: £132.00
 • Cyfradd fesul awr (uchafswm o 2 awr): £36.67

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau