Addysg

Lefel 3 Addysg a Hyfforddiant

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 12 wythnos
Pris: £520.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Lefel 3 Pontio i Waith Chwarae

Dyddiadau’r Cwrs: 03/08/2022, 17/08/2022, 31/08/2022, 14/09/2022, 28/09/2022 & 12/10/2022
Hyd: 6 sesiwn
Pris: £150.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Fyddardod 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £79.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Ymwybyddiaeth o Fyddardod 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £185.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle