Busnes

Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 35 wythnos
Pris: £1450.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Diploma Cysylltiol CIPD mewn Rheoli Pobl

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 43 wythnos
Pris: £2350.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Diploma Cysylltiol CIPD mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 43 wythnos
Pris: £2350.00
Lleoliad: Ar Alw

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm 

Dyddiadau’r Cwrs: 03/10/2022, 10/10/2022, 07/11/2022 & 14/11/2022
Hyd: 4 sesiwn
Pris: £179.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Dyddiadau’r Cwrs: 05/09/2022 & 17/10/2022 | 05/12/2022 & 23/01/2023
Hyd: 2 sesiwn
Pris: £210.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Lefel 3 ILM ar gyfer Egin Reolwyr heb unrhyw Gyfrifoldebau Rheoli

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 2 sesiwn
Pris: £210.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Lefel 3 mewn Hyfforddi a Mentora 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 4 sesiwn
Pris: £595.00

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

Dyddiadau’r Cwrs: 08/09/2022 & 20/10/2022 | 08/12/2022 & 26/01/2023
Hyd: 2 sesiwn
Pris: £245.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Lefel 5 ILM ar gyfer Egin Reolwyr heb unrhyw Gyfrifoldebau Rheoli

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 2 sesiwn
Pris: £245.00*
*Efallai bod cyllid ar gael – cysylltwch â ni i drafod cymhwyster ar gyfer cyllid

Rhaglen Rheoli ILM LEAD

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Palladium Training
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 12 sesiwn (09:15 – 12:30)
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

ILM Rheoli Prosiect drwy Bobl

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Palladium Training
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 4 sesiwn (09:15 – 12:30)
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Rhaglen Arweinyddiaeth ILM IDEAL 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Palladium Training
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 12 sesiwn (09:15 – 12:30)
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Gweithdy Ymwybyddiaeth o Fyddardod 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £79.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Ymwybyddiaeth o Fyddardod 

Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £185.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Microsoft Office Specialist (MOS) – Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook

Gellir astudio unedau MOS yn unigol neu mewn grwpiau, yn dibynnu ar eich anghenion.
Dyddiadau’r Cwrs: 08/07/2022
Hyd: Hunan-arweiniol a rhithiol
Pris: £199.00
Cynnig o unedau lluosog: x2 – £325.00, x3 – £500.00
Lleoliad: Sefydlu drwy ‘Teams’ ac arholiad ym Ystrad Mynach

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 2 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle