Iechyd Galwedigaethol a Diogelwch

Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf Brys 

Dyddiadau’r Cwrs: 07/07/2022 | 29/09/2022 | 08/12/2022
Hyd: 1 sesiwn
Pris: £75.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 

Dyddiadau’r Cwrs: 28, 29 & 30/06/2022 | 19, 20 & 29/09/2022
Hyd: 3 sesiwn
Pris: £175.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Dyfarniad Lefel 3 Qualsafe mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Adnewyddu Cymhwyster 2 ddiwrnod) 

Dyddiadau’r Cwrs: 19 & 20/10/2022
Hyd: 2 sesiwn
Pris: £110.00
Lleoliad: Ystrad Mynach

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 2 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Diogelwch Safle CITB ac Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Lefel 1

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â PCR Global
Dyddiadau’r Cwrs: Coming soon
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

IOSH Rheoli’n Ddiogel

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Ligtas
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 4 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

IOSH Gweithio’n Ddiogel

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Ligtas
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 1 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

NEBOSH Cyffredinol

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Ligtas
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: Cynnig o unedau lluosog
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

NEBOSH Adeiladu

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Ligtas
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Hyd: 3 wythnos
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Tystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â 4D Academy
Dyddiadau’r Cwrs: Ar alw
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle