Rheoli Prosiect

Prosiect ‘Agile’ ar Reoli lefel Sylfaen

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â NILC
Dyddiadau’r Cwrs: 04-06/07/2022
Hyd: 3 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

Prosiect ‘Agile’ ar Reoli lefel Sylfaen ac Ymarferydd 

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â NILC
Dyddiadau’r Cwrs: 04-08/07/2022
Hyd: 4 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

PRINCE2 Sylfaen

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â NILC
Dyddiadau’r Cwrs: 11-13/07/2022
Hyd: 3 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

PRINCE2 Sylfaen ac Ymarferydd

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â NILC
Dyddiadau’r Cwrs: 11-15/07/2022
Hyd: 5 sesiwn
Pris: Ariennir yn gyfan gwbl drwy PLA*
*Meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllido yn berthnasol

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle