Hwb Prentisiaethau y Cyflogwyr

Rydyn ni’n darparu ystod eang o raglenni prentisiaeth ar draws ystod o sectorau sefydliadol a meysydd galwedigaethol, ac yn eu plith mae: Gweinyddu Busnes, Gofal Plant, Gwaith Adeiladu, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Peirianneg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Lletygarwch ac Arlwyo, Rheoli a Gwaith Rheilffyrdd.

Mae cyllid ar gael ar gyfer y canlynol:

  • Lefel 2: Prentisiaethau Sylfaen
  • Lefel 3: Prentisiaethau Uwch
  • Lefel 4+: Uwch Brentisiaethau

I gael sgwrs ag aelod o staff yn yr Ysgol Dysgu Seiliedig ar Waith, ffoniwch ni ar 01443 810060/810061 neu e-bostiwch at: workbasedlearning@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau