Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg

Llongyfarchiadau i dri dysgwr y Coleg a gwblhaodd Dyfarniad Lefel 3 Agored mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg y llynedd. Ar hyn o bryd mae Megan Thomas, Demi Parsons a Jessica Morgan yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Nantgarw. Cyflwynwyd y cwrs cyfoethogi hwn ar ein Campws Nantgarw gan Ceri Davies, athro Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun Rhydywaun ac fe’i hariannwyd gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Simon Jenkins, Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg y Cymoedd: “Diolch yn fawr i Goleg Cymraeg Cenedlaethol am ariannu’r hyfforddiant hwn ac i Ysgol Gyfun Rhydywaun am weithio gyda ni i gyflwyno’r cwrs cyfoethogi hwn. Roedd y dysgwyr yn gwerthfawrogi gallu datblygu sgil mor werthfawr drwy gyfrwng y Gymraeg – sgil a fydd yn sicr yn ddefnyddiol iawn iddynt yn eu gyrfa yn y dyfodol. ”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau