Cymorth i Ddysgwyr nad ydynt yn Siarad Cymraeg

Beth sy gyda ni ar  dy gyfer di?

Cyfle i ennill cymhwyster ychwanegol, sef astudio Unedau Gofal Cwsmeriaid cyfrwng Cymraeg (Cymraeg Gwaith) ar draws ystod o ddosbarthiadau mewn Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arlwyo, Busnes, Teithio a Thwristiaeth, Y Diwydiannau Creadigol, Adeiladu, Peirianneg, Gwallt a Harddwch, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus  a Pheirianneg Fodurol.

Sesiynau DRAGON BITES

Sesiynau bach byr a hwylus lle dysgir sgiliau siarad Cymraeg sylfaenol i ddysgwyr a aeth i ysgolion cyfrwng-Saesneg cyn iddynt ymuno â’r Coleg.

Help a Chymorth

Beth allwn ni ei wneud yn y Coleg i dy helpu di i gynnal neu wella dy sgiliau Cymraeg? Neu ddysgu ychydig o Gymraeg yn ystod dy amser yn y Coleg os nad wyt wedi ei dysgu o’r blaen?

– Geirfa o dermau pwnc-benodol dwyieithog

– Cyfleoedd i ddysgu/ddefnyddio dy Gymraeg trwy fynychu’r sesiynau DRAGON BITES a gweithgareddau wedi’u hamserlennu  

– Sesiynau Cymraeg i ddechreuwyr (Wythnos Gymreig)

– Sesiynau arddangos ar sut i ddefnyddio CYSGLIAD gan gynnwys Cysgeir (geiriadur ar-lein) a Cysill (gwirydd sillafu a gramadeg) a gwefannau defnyddiol eraill

– Gwybodaeth am wefannau dysgu iaith megis Say Something in Welsh a Duo Lingo

– Cyfeirio at ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg yn eich cymuned

Os oes angen unrhyw help ychwanegol arnat neu os hoffet ofyn am gymorth mewn agweddau sy’n ymwneud â’r cwricwlwm, cysyllta â Rheolwr y Gymraeg, Lois Roberts, lois.roberts@cymoedd.ac.uk  

Cyfleoedd i ddathlu byw yng Nghymru!

Yma, yng Ngholeg y Cymoedd, dyn ni’n hoffi ymhyfrydu yn y pethau sy’n unigryw ac yn arbennig am fyw yng Nghymru trwy ddathlu calendr o ddigwyddiadau Cymraeg a Diwylliant Cymru

e.e. Diwrnod Shwmae, Su’mae, Dydd Santes Dwynwen, Yr Wythnos Gymreig, Diwrnod  Arwyr Cymru

Bydd digon o gyfleoedd gyda ti i gymryd rhan ac i ennill gwobrau gwerth eu hennill!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau