Canolfan Gyflogaeth

Prentisiaethau

Dysgwch ragor am Brentisiaethau drwy Gyrfa Cymru

Ysgrifennu CV

Gallwn eich helpu i ysgrifennu CV a dogfennau ategol i’w hanfon at gyflogwyr

Gofynnwch am sgwrs gyda’n tîm drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau isod

Paratoi ar gyfer Cyfweliad

Gallwn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau swydd!

Gofynnwch am sgwrs gyda’n tîm drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau isod


Tîm y Dyfodol – Atgyfeirio Dysgwyr

Defnyddiwch ein ffurflen ymholiad i gysylltu ag aelod o’n Tîm y Dyfodol (Cyflogaeth / Menter / Prifysgol / AU)

(*) yn dynodi meysydd gofynnol

Nodwch pwy sy'n gwneud yr atgyfeiriad
Dull cyfathrebu, gallwch ddewis mwy nag un dewis
Maes y cymorth sydd ei angen

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau