Cystadlaethau Sgiliau

Eisiau bod ar y blaen yn y gystadleuaeth?

Gwellwch eich sgiliau cyflogadwyedd a symudwch yn nes at yrfa o’ch dewis

Yng Ngholeg y Cymoedd, rydym yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau sgiliau bob blwyddyn i roi cyfle i chi arddangos eich gallu. Popeth o gystadlaethau lletygarwch ac arlwyo, i blymio, seiberddiogelwch, celfyddydau perfformio a llawer mwy!

Mae ein dysgwyr yn cystadlu mewn:

Eisiau dysgu rhagor am yr amrywiaeth o gystadlaethau sydd ar gael? – defnyddiwch ein ffurflen ymholiad isod

Tîm y Dyfodol – Atgyfeirio Dysgwyr

Defnyddiwch ein ffurflen ymholiad i gysylltu ag aelod o’n Tîm y Dyfodol (Cyflogaeth / Menter / Prifysgol / AU)

(*) yn dynodi meysydd gofynnol

Nodwch pwy sy'n gwneud yr atgyfeiriad
Dull cyfathrebu, gallwch ddewis mwy nag un dewis
Maes y cymorth sydd ei angen

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau