Cyn-brentis Coleg y Cymoedd a seren plymio a gwresogi yn cystadlu yn WorldSkills Lyon 2024

Mae cyn-brentis Plymio a Gwresogi o Goleg y Cymoedd wedi cael ei ddewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills Lyon 2024; cystadleuaeth sgiliau fwyaf y byd y cyfeirir ati’n aml fel y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’.

Bydd Ruben Duggan, sy’n 22 oed ac yn dod o’r Coed Duon, yn cystadlu fel rhan o Dîm y DU yn y digwyddiad mawreddog, a gynhelir rhwng 10 a 15 Medi yn Ffrainc. Bydd yn wynebu’r plymwyr ifanc gorau a’r peirianwyr gwresogi o bedwar ban byd, gyda’r nod o gael ei goroni’n bencampwr byd-eang yn ei grefft.

Mae Team UK yn cael ei ddewis, ei fentora a’i hyfforddi gan WorldSkills UK, mewn partneriaeth â phrif gwmni dysgu’r byd, Pearson. Mae’r tîm yn cynnwys 32 o weithwyr proffesiynol ifanc o amrywiaeth o sectorau, sydd wedi bod yn hyfforddi’n galed ar gyfer y cyfle unwaith mewn oes hwn i arddangos eu doniau ar lwyfan y byd.

Mae Cystadleuaeth WorldSkills, sydd wedi bod yn rhedeg ers 1953, yn cael ei defnyddio gan lywodraethau, economegwyr ac arweinwyr busnes byd-eang fel meincnod i fesur y bwlch sgiliau a pharodrwydd ar gyfer twf economaidd yn y dyfodol. Yn WorldSkills Lyon 2024, bydd 1,500 o gystadleuwyr o fwy na 65 o wledydd a rhanbarthau yn cystadlu mewn 62 o broffesiynau, yn amrywio o waith saer a blodeuwriaeth i seiberddiogelwch a roboteg.

Dywedodd Ruben, a gwblhaodd ei brentisiaeth gyda Choleg y Cymoedd a Powerserv LTD: “Rydw i wrth fy modd i gael fy newis ar gyfer Tîm y DU ac i gael y cyfle i gynrychioli fy ngwlad a fy ngholeg yn WorldSkills Lyon 2024. Mae’n anrhydedd enfawr ac yn her wych, ond rwy’n barod i roi fy oll a gobeithio ennill medal. Rwy’n ddiolchgar iawn i fy nhiwtoriaid, yn enwedig Lee Perry, fy nghyflogwyr a WorldSkills UK am eu cefnogaeth a’u harweiniad drwy gydol fy nhaith.”

Dywedodd Ben Blackledge, Prif Weithredwr, WorldSkills UK: “WorldSkills Lyon 2024 – meddyliwch am y Gemau Olympaidd – lle mai’r wobr yw’r sgiliau o safon fyd-eang y mae cyflogwyr y DU yn crefu amdanynt.

“Bydd cyfranogiad y DU yn y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’ yn cynnig profiad gwerthfawr i sicrhau y gallwn ddatblygu ein rhaglenni prentisiaeth a hyfforddiant, i’w gwneud yn wirioneddol o safon fyd-eang. “

Dywedodd Freya Thomas Monk, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymwysterau a Hyfforddiant Galwedigaethol yn Pearson: “Mae Pearson yn rhannu llawer o nodau gyda WorldSkills UK – dathlu’r gorau o addysg alwedigaethol a thechnegol, codi ymwybyddiaeth a bri’r sector a chefnogi pobl ifanc i osod meincnodau o rhagoriaeth yn eu dewis feysydd.

“Rwy’n gobeithio bod aelodau Tîm y DU yn ymfalchïo yn y ffaith fod eu hymroddiad a’u talent wedi ennill lle iddynt yn y gystadleuaeth fawreddog hon.

Mae’r sgiliau y maent wedi’u hogi, a’r safonau y maent wedi gweithio mor galed i’w cyrraedd, yn cynrychioli’r gorau oll sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Yma yn Pearson rydyn ni’n eich cefnogi bob cam o’r ffordd.”

Dywedodd Jonathan Morgan, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Ruben wedi’i ddewis ar gyfer Tîm y DU ac rydyn ni’n dymuno’r gorau iddo ar gyfer y gystadleuaeth. Mae’n enghraifft wych o’r sgiliau a’r etheg gwaith o ansawdd uchel mae ein prentisiaid yn eu datblygu yng Ngholeg y Cymoedd ac yn y gweithle.

Cynhelir WorldSkills Lyon 2024, y 47ain Cystadleuaeth WorldSkills, 10-15 Medi.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau