Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd yn ennill Efydd yn y Gemau Paralympaidd

Enillodd un o gyn-ddysgwyr Coleg y Cymoedd, Thomas Matthews, fedal Efydd yn ei ymddangosiad cyntaf yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo, yn y gystadleuaeth Tenis Bwrdd i Ddynion (Sengl) (Dosbarth 1).

Astudiodd Tom (29 oed) o Gwmbach, Aberdâr ar gampws Ystrad Mynach, lle cwblhaodd ei flwyddyn gyntaf mewn Gwaith Saer. Ar y pryd roedd Tom yn feiciwr brwd, gyda dyfodol cyffrous mewn beicio mynydd o’i flaen, ond cafodd ddamwain wrth feicio a adawodd ef yn gaeth i gadair olwyn.

Wrth gael triniaeth yn Ysbyty Rookwood, cafodd ei annog i roi cynnig ar denis bwrdd – a dyna ni! Mae gan Tom restr anhygoel o fuddugoliaethau llwyddiannus i’w enw. Cynrychiolodd Prydain Fawr mewn pencampwriaethau pwysig ac yn 2017 symudodd o Sgwad Llwybr Prydain Fawr i Sgwad Perfformiad Prydain Fawr.

Wrth siarad ar ei lwyddiant yng Ngemau Tokyo dywedodd Tom “Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Rydw i mor falch fy mod i wedi bod yn rhan o Dîm Prydain Fawr yn y Gemau Paralympaidd”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau