Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd yn myfyrio ar bwysigrwydd ei hastudiaethau Safon Uwch

Mae’r cyn-fyfyriwr o Goleg y Cymoedd, Micaela Panes, 25 oed, yn wreiddiol o Bontypridd ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, yn myfyrio ar bwysigrwydd addysg bellach i gyflawni ei huchelgais o ran gyrfa.

Gadawodd Micaela yr ysgol i astudio Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd gan ei bod yn teimlo y byddai’r coleg yn cynnig dechrau newydd a chyfle i gwrdd â phobl newydd ac yn rhoi mwy o annibyniaeth iddi.

Dewisodd astudio Hanes, y Gyfraith, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Seicoleg a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru, oherwydd er ei bod yn ansicr beth fyddai’n ei astudio yn y brifysgol, teimlai y byddai’r pynciau yma’n ddewis cadarn ar gyfer y rhan fwyaf o ofynion prifysgol.

Ers gadael Coleg y Cymoedd yn 2015, mae Micaela wedi bod yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac wedi ennill gradd B.A. 2:1. Gradd Hanes yn 2018 ac MA gyda Rhagoriaeth yn 2019. Y llynedd, aeth yn ôl i Brifysgol Caerdydd i ddechrau ei PhD mewn Hanes a Hanes Cymru. Mae Micaela ar hyn o bryd yn ymchwilio i ddulliau ymgyrchu llafur menywod dosbarth gweithiol yn Ne Cymru a De Orllewin Lloegr, tua 1928-69. Ar ôl gorffen ei PhD mae’n gobeithio parhau i weithio ym myd ymchwil ac academia.

Wrth siarad am ei hastudiaethau yng Ngholeg y Cymoedd, dywedodd Micaela: “Roedd y pynciau Safon Uwch y gwnes i eu dewis yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i fi a helpodd hynny fi yn fy ngwaith a gyda fy astudiaethau. Dw i’n meddwl bod astudio wir wedi fy helpu i fagu hyder, yn gymdeithasol ac yn fy ngwaith. Dw i’n mwynhau astudio, a heb addysg bellach ac addysg uwch fydden i ddim wedi gallu cyflawni fy uchelgais o ran gyrfa.

Mae’r gefnogaeth a’r anogaeth gan y tiwtoriaid yng Ngholeg y Cymoedd heb ei hail, ac aeth pob tiwtor y tu hwnt i’r disgwyl, yn enwedig wrth fy mharatoi ar gyfer y brifysgol.

Yn ogystal, ces i lawer o gyfleoedd wrth astudio, a dw i ddim yn meddwl bydden i wedi’u cael nhw pe bawn i wedi aros yn yr ysgol. Bues i’n cymryd rhan yn Trading Places, ces i brofiad gwaith yn Eversheds (cwmni cyfreithiol), es i i ysgol haf yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ac ymweld â chanolfan gasgliadau/archif Nantgarw. Helpodd yr amrywiaeth o gyfleoedd a chyrsiau fi i benderfynu beth ro’n i am ei wneud a’i gyflawni yn y dyfodol. Yn seiliedig ar fy mhrofiadau dw i bob amser wedi argymell Coleg y Cymoedd i fy nheulu a ffrindiau.

Wrth sôn am lwyddiant Micaela ers gadael Coleg y Cymoedd, dywedodd Chris Griffiths, Tiwtor Cyrsiau Safon Uwch: “Mae bob amser yn destun balchder a gostyngeiddrwydd i weld eich dysgwyr yn rhagori arnoch chi. Roedd Micaela yn un o’r myfyrwyr mwyaf ymroddedig dw i wedi’u dysgu, a dylai ei hesiampl hi ysbrydoli eraill i wireddu eu potensial a dod yn arbenigwyr credadwy yn eu maes. Mae ei llwyddiant yn dyst i’r hyn mae rhywun yn gallu ei gyflawni gyda’r agwedd gywir, yr etheg gwaith gywir, a’r gefnogaeth gywir.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau