Datganiad pwysig am Gampws Nantgarw

Bu digwyddiad ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd y bore yma a oedd yn golygu bod yn rhaid i’r heddlu chwilio’r adeilad.

Caewyd y campws dros dro tra roedd hyn yn digwydd ac mae’r heddlu’n fodlon bod y sefyllfa bellach wedi’i datrys.

Rydym yn ddiolchgar iawn am y camau prydlon a gymerwyd gan yr heddlu.

Mae’r addysgu bellach wedi ailddechrau a hoffem sicrhau cymuned ein coleg bod yr holl ddysgwyr a staff ar y safle yn ddiogel.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau