Dathliadau’r Briodas Frenhinol yn y Feithrinfa, campws Ystrad Mynach

Roedd dathliadau’r Briodas Frenhinol yn eu hanterth drwy’r wythnos ym meithrinfa’r coleg. Roedd y plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau’n ymwneud â’r Briodas Frenhinol, gan gynnwys – addurno gwisg priodas Harry a Meghan ac addurno cacennau priodas a choronau.

Roedd tasg ysgol / cartref y feithrinfa’n gofyn i rieni greu het yn addas ar gyfer priodas” gyda’u plentyn a arddangoswyd mewn “Taith Frenhinol” drwy’r coleg.

Wedi hyn cafwyd parti stryd o fwyd ffansi gan gynnwys sgons gyda Jam a Hufen, a phrynhawn o ddawnsio a gemau parti.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau