Dau ddysgwr o’r Cymoedd yn cael eu cydnabod yn Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc

Cydnabuwyd dau ddysgwr o Goleg y Cymoedd yng Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc eleni a gynhaliwyd ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.

Mae’r gwobrau blynyddol a drefnir gan Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn dathlu’r gwaith pwysig a wneir gan Ofalwyr Ifanc a’r cyfraniad enfawr a wnânt wrth gefnogi aelodau’r teulu a hynny‘n ddi-dâl.

Enillodd y gofalwr ifanc Elisha Jones, sy’n 17 oed ac o Bentre yn y Rhondda, y Wobr Gofalwr Ysbrydoledig ac enillodd Chelsea Algate, 17 oed o Donypandy, Wobr Cyrhaeddiad Addysgol.

Wrth gefnogi’r dysgwyr yn y digwyddiad, dywedodd Swyddog Lles Coleg y Cymoedd, Laura Wilson, Rwyf wrth fy modd bod Elisha a Chelsea wedi cael eu cydnabod am eu hymroddiad i’w rôl fel gofalwyr ifanc. Maent yn haeddu’r gwobrau’n llwyr ac yn fodelau rôl ardderchog. Enillodd cyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd Holly Williams wobr hefyd yn y digwyddiad.

Mae’r seremoni wobrwyo’n gyfle gwych i gydnabod y bobl ifanc hyn sy’n chwarae rhan hanfodol yn y gymuned, boed yn cefnogi aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog; na fyddai’n ymdopi heb eu help, oherwydd salwch, oed neu anabledd.

Rydym am i bob un o’n dysgwyr allu cymryd rhan lawn yn eu haddysg i gyflawni eu potensial mewn bywyd, beth bynnag fo’u llwybr gyrfa “.

Mae Coleg y Cymoedd wedi arwain y ffordd yn y sector AB wrth ennill Tystysgrif Lefel Efydd yn Ngwobr Colegau’r Gofalwyr Ifanc; a gynlluniwyd gan brosiect Cymorth Gofalwyr Rhondda Cynon Taf. Er mwyn ennill y Wobr Efydd, roedd angen i staff ddangos ymroddiad tuag at adnabod gofalwyr ifanc a’u cefnogi fel grŵp o ddysgwyr agored i niwed. Mae’r Coleg wrthi‘n gweithio tuag at sicrhau’r Wobr Arian ar gyfer Gofalwyr Ifanc mewn Addysg.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau