DIWRNOD GWYCH O RANNU SYNIADAU!

Ddydd Gwener, 27 Ebrill 2018, daeth cynulleidfa ddysgwyr a staff gwahoddedig ynghyd o Gynghorau Llais y Dysgwyr y pedwar campws, Penaethiaid Ysgol, Yr Uwch Dîm Arwain a Chyfarwyddwyr a Rheolwyr Adrannau Cymorth yng Nghynhadledd Flynyddol Llais y Dysgwyr. Roedd y gynulleidfa’n cynnwys 64 o ddysgwyr a 21 aelod o staff.
 
Cefnogwyd y diwrnod gan Ddiwydiannau Creadigol a ddarparodd gymorth technegol a chofnod graffig o’r digwyddiad. Ariannwyd y diwrnod trwy gyllideb UCM a chynhaliwyd y gynhadledd gan bum Dysgwr Gweithredol a gyflwynodd araith gan ymgyrchydd Cyfeillion y Ddaear.
 
Y pynciau a drafodwyd oedd:
 
CAMPWS ABERDÂR:
Teitl y Pwnc: Sefydlu – ei berthnasedd, effaith a chyfleoedd i wella
 
CAMPWS Y RHONDDA:
Teitl y Pwnc: Sut allwn integreiddio sgiliau craidd yn well i’r cwricwlwm galwedigaethol?
 
CAMPWS YSTRAD MYNACH:
Teitl y Pwnc: Gyda’r polisïau ar waith a chan weithredu ar gyfer cymuned ddysgu sy’n cynnwys parch at ei gilydd; sut ydyn yn creu’r newid diwylliannol a sut mae hynny’n edrych?
                       
CAMPWS NANTGARW:
Teitl y Pwnc: Ystyried ystod o gyfryngau digidol er mwyn gwella cyfathrebu rhwng staff a dysgwyr
 
Mae adborth gan y gynulleidfa yn dangos yr oedd pawb wrth eu bodd  yn cymryd rhan ac roedd y cyfle i drafod yn fuddiol iawn

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau