Dysgwr Busnes yn dilyn gyrfa yn y sector Iechyd a Diogelwch

Gadawodd dysgwr 18 oed Coleg y Cymoedd, Millie Easley, yr ysgol â’i bryd ar ddilyn gyrfa yn y diwydiant Busnes. Fodd bynnag, yn 16 oed roedd hi’n ansicr o ba lwybr penodol yr oedd am ei ddilyn yn y diwydiant.

Mynychodd Millie ddiwrnod agored yng Ngholeg y Cymoedd ac nid yw erioed wedi edrych yn ôl. Gan ei bod yn byw yng Nghaerffili, roedd yn hawdd cyrraedd campws Nantgarw ac roedd yn edrych ymlaen yn eiddgar at fwynhau awyrgylch astudio yn y coleg.

Cofrestrodd ar Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes a roes iddi ddealltwriaeth fanwl o weithrediadau a strwythurau busnesau. Trwy gydol y cwrs, mwynhaodd Millie ddysgu am feysydd fel Archwilio Busnes, Egwyddorion Rheoli a threuliodd bythefnos o brofiad gwaith yn Toscana, yr Eidal fel rhan o brosiect Erasmus.

Roedd y lleoliad gwaith yn sicr wedi rhoi hwb i hyder a hunan-barch Millie. Mwynhaodd weithio fel rhan o dîm a sylweddolodd bwysigrwydd sgiliau cyfathrebu rhagorol a datrys problemau i oresgyn heriau gweithio mewn gwlad dramor.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, cafodd Millie raddau rhagorol ac roedd wedi datblygu’r sgiliau i’w galluogi i ddilyn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Diogelwch. Cofrestrodd ar y cymhwyster NEBOSH; cwrs Iechyd a Diogelwch uwch a fydd yn ei rhoi mewn sefyllfa gref i ymgeisio am gyflogaeth a sicrhau cyflogaeth yn y sector.

Wrth siarad am ei thaith ddysgu dywedodd Millie “Penderfynu mynd i’r coleg oedd y penderfyniad gorau imi ei wneud. Bellach, mae gennyf lawer o ffrindiau arbennig, atgofion gwych a chymhwyster anrhydeddus. Mae’r cwrs wedi dangos imi amrywiaeth o feysydd yn y diwydiant busnes na fyddwn wedi eu hystyried fel gyrfa, cyn dechrau’r cwrs.

Trwy gydol fy amser yn y coleg, rwyf yn bendant wedi datblygu’n berson mwy hyderus ac annibynnol. Byddwn yn argymell y cwrs a’r coleg yn fawr. Mae’n lle gwych i astudio – mae’r staff mor barod i helpu.

Rwy’n edrych ymlaen at ddilyn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Diogelwch ac ni allaf ddiolch ddigon i staff Coleg y Cymoedd am eu hanogaeth a’u cefnogaeth drwy gydol y cwrs ”.

Ychwanegodd Tiwtor y Cwrs, Yvonne Morris, Datblygodd Millie agwedd aeddfed tuag at ei hastudiaethau yn ystod y cwrs a gweithiodd yn hynod o galed eleni i gyflawni ei graddau. Mae ganddi bersonoliaeth afieithus, bob amser yn awyddus i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynwyd iddi a chwblhaodd cyfnod o brofiad gwaith yn yr Eidal yn llwyddiannus. Bydd ei hagwedd gadarnhaol yn bendant o fantais iddi yn y dyfodol.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau