Dysgwr y Cymoedd ar fin cystadlu ym Mhencampwriaethau Para-athletau Iau

Bydd staff a dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd y tu ôl i un o’u dysgwyr gant y cant pan fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Para-athletau Iau’r Byd y mis nesaf.

Bydd y dysgwr John Bridge, sy’n 19 oed ac o Gaerffili, yn ennill cap rhyngwladol pan fydd yn cystadlu yn y digwyddiad T47 400m i ddynion dan 20 oed. Mae John yn un o 15 o athletwyr a ddewiswyd i gystadlu dros Brydain yn y Pencampwriaethau yn Nottwil yn y Swistir ar 1-4 Awst 2019.

Y digwyddiad yw’r ail Bencampwriaeth Para-athletau Iau ac mae’n gam pwysig yn y llwybr perfformio Paralympaidd, a fydd yn ei helpu i baratoi ar gyfer digwyddiadau pwysig yn y dyfodol.

Mae John yn cystadlu’n rheolaidd mewn cystadlaethau dan do ac yn yr awyr agored ar gyfer ei Glwb sef AAC Caerdydd, ac mae’n hen gyfarwydd â chystadlaethau rhyngwladol, ar ôl cystadlu yn yr Eidal, yr Iseldiroedd a’r Almaen eleni.

Dywedodd David Howells, Tiwtor Cwrs, “Rydym i gyd yn dymuno pob llwyddiant i John yn y Pencampwriaethau’r mis nesaf. Mae ei ymrwymiad i athletau a jyglo ei waith coleg wedi bod yn rhagorol. Cofrestrodd John ar y cwrs Cyfrifiadura Lefel 2 yng Ngholeg y Cymoedd, cyn symud ymlaen i’r cwrs Gyfrifiadura Lefel 3 y mae newydd ei gwblhau – gan ennill 100% graddau yn rhagoriaeth bennaf – mae’n ddyn arbennig! ”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau