Dysgwr y Cymoedd yn ennill Gwobr ‘Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru’

Mae dysgwr Coleg y Cymoedd o ‘Ddosbarth Safon Uwch 2020’ wedi derbyn Gwobr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i gydnabod ei llwyddiant academaidd rhagorol.

Roedd y coleg yn falch iawn o groesawu Mr Geoff Hughes, Cynfeistr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru a’r lifreiwr, Miss Margaret Davies, i gampws Nantgarw i gyflwyno’r Wobr a siec o £250 i Jodie Neville.

Mae Jodie yn 18 ac yn dod o Dreharris. Astudiodd yng Nghanolfan Safon Uwch y coleg gan ennill pedair gradd A * yn y Gyfraith, Cymdeithaseg, Mathemateg a Hanes a bydd yn mynd i Neuadd St. Edmund, Rhydychen yn ddiweddarach y mis hwn. Syrthiodd y dysgwr dawnus mewn cariad â’r brifysgol fawreddog ar ôl cymryd rhan yn ei rhaglen ysgol haf breswyl y llynedd ac mae’n gobeithio dod yn fargyfreithiwr troseddol,.

Wrth gyflwyno’r Wobr, llongyfarchodd Mr Geoff Hughes Jodie ar ei chanlyniadau Safon Uwch ac ar sicrhau lle yn Rhydychen. Esboniodd mai un o brif nodau Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yw hyrwyddo addysg yng Nghymru a bod y Gwobrau Ysgolion yn rhoi cyfle i gydnabod dysgwyr sydd wedi cael canlyniadau rhagorol.

Wrth siarad ar ôl y cyflwyniad dywedodd Jodie, “Rydw i’n falch o dderbyn y Wobr hon i gydnabod fy nghanlyniadau Safon Uwch. Roeddwn mor hapus fy mod wedi cyflawni’r graddau yr oeddwn eu hangen i sicrhau fy lle yn y brifysgol ac mae’n rhaid imi ddiolch i’r holl diwtoriaid yn y coleg am eu cefnogaeth. Rydw i wedi bod eisiau mynd i Rydychen erioed; mae’n un o brifysgolion gorau’r byd ac rydw i’n llawn cyffro wrth feddwl am ddechrau fy nghwrs ym mis Hydref ”.

Wrth sôn am gyflawniadau Jodie a’r Wobr, dywedodd Karen Phillips, Pennaeth y coleg, “Rydym ni mor falch o Jodie. Bu’n flwyddyn wahanol iawn i’n dysgwyr, a gwn ei bod wedi gweithio mor galed i gyflawni’r graddau sy’n ofynnol gan Rydychen. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol ac rwy’n siŵr, o ystyried ei hymrwymiad, y bydd yn cyflawni ei huchelgais o fod yn fargyfreithiwr troseddol. Gobeithio y bydd Jodie yn cadw mewn cysylltiad â’r coleg i ysbrydoli dysgwyr y dyfodol. Hoffwn ddiolch i Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru; rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth barhaus i ddysgwyr Coleg y Cymoedd ac rwy’n siŵr y byddent yn cytuno – mae Jodie yn dderbynnydd teilwng Gwobr 2020 ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau