Dysgwraig o’r coleg mewn cystadleuaeth ranbarthol ym myd eiddo

Cyrhaeddodd dysgwraig addysg uwch o Goleg y Cymoedd restr fer gwobr ranbarthol sy’n dathlu Merched ym Myd Eiddo.

Llwyddodd Tina Hinder i gyrraedd y rhestr fer a wynebu chwech arall sy’n astudio ar gyrsiau amgylchedd adeiledig, yn rownd ranbarthol Gwobrau Cenedlaethol Myfyrwyr sefydliad merched ym myd eiddo yr ‘Association of Women in Property’ – (WiP).

Roedd Tina o’r Bargod, sy’n astudio Lefel 4 HNC mewn Rheolaeth Technoleg Adeiladu yng Ngholeg y Cymoedd, ymhlith y rhai oedd yn ymgiprys am wobr yn y seremoni yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf.

Meddai Tina: Roeddwn i’n cyfri cael fy enwebu a chyrraedd rhestr fer yn fraint ac fe wnes i fwynhau’r profiad. Byddwn yn argymell i rywun gaiff ei enwebu i roi cynnig arni. Roedd pawb mor gyfeillgar ac yn help eithriadol gyda’u cyngor sut i fynd ymlaen yn fy ngyrfa.”

Yn ôl Marcelle Newbold, Cadeirydd cangen De Cymru o WiP, a phensaer yng Nghwmni Purcell: “Mae’r Gwobrau hyn yn herio’r rhai sydd wedi eu henwebu i feddwl o ddifrif am eu gyrfaoedd a’r dylanwad y gallan nhw fel unigolion gael ar yr amgylchedd adeiledig. Roedd y beirniaid, o nifer o ddisgyblaethau maes eiddo, yn chwilio am un fyddai’n fodel rôl, gan mai’r merched ifanc hyn fydd dyfodol y diwydiant eiddo ac adeiladu.”

Yn ogystal â Tina, roedd yna chwech arall yn y ffeinal rhanbarthol, i gyd wedi eu henwebu gan eu Prifysgolion. Roedd angen i bob un fynd o flaen panel y beirniaid i gael eu holi am ddarn o’u gwaith cwrs ac am bynciau trafod cyfredol y diwydiant. Y rhai eraill yn y rownd derfynol oedd:

Rhiannon Jones – BSc Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol – Prifysgol Caerdydd

Gemma Rees – BSc Rheoli Prosiect – Prifysgol De Cymru

Rowa Senan – BEng Peirianneg Pensaernïol – Prifysgol Caerdydd

Esra Ajaj – MEng Peirianneg Sifil – Prifysgol Caerdydd

Kim Harris – HND Surfeo – Prifysgol De Cymru

Anna Chappell – BSc Syrfeo Meintiol a Rheolaeth Masnach – Prifysgol De Cymru

 

Ymhlith panel beirniaid 2015 roedd:

Marcelle Newbold, Cadeirydd WiP De Cymru, Purcell

Leigh Hughes, Bouygues

Mike Hales, EC Harris

Jonathon Smart, DTZ

Cathy Stewart, Cydlynydd Gwobrau Myfyrwyr WiP, Cathy Stewart Associates

 

Bydd yr enillydd, Rhiannon Jones o Brifysgol Caerdydd, yn awr yn mynd ymlaen i’r ffeinal o’r Goreuon Oll – ‘Best of Best’ – achlysur gwisg ffurfiol yng ngwesty ‘Claridge’s’ yn Llundain ar Fedi 22, lle bydd hi’n cystadlu yn erbyn naw o ferched ifanc eraill o bob cwr o’r DU.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau