Dysgwyr caredig y Cymoedd yn codi ymwybyddiaeth o daith Oliver

Efallai ei bod hi’n rhewllyd y tu allan ond ni rwystrodd hyn dysgwyr ar gampws Ystrad Mynach a oedd yn awyddus i helpu codi arian ar gyfer mab eu tiwtor, Oliver. Cododd dysgwyr y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol £190 trwy gynnal stondin a raffl; yn gwerthu cynnyrch i gyd-ddysgwyr a staff.

Gan ddiolch i’r dysgwyr, dywedodd Tiwtor y Cwrs, Phillip Webber, Rwyf yn falch iawn o’m grŵp a’u cymhelliant, nid yn unig wrth godi arian ar gyfer fy mab dewr, Oliver ond am godi ymwybyddiaeth o’i gyflwr.

Am ragor o wybodaeth am daith ‘Calon a Bwydo’ Oliver ewch i https://www.facebook.com/oliversjourneyx/

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau