Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cwrdd â Gweinidogion mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd

Gwahoddwyd dau o ddysgwyr Coleg y Cymoedd o gampws newydd Aberdâr i ymuno â’r Prif Weinidog Mark Drakeford a’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams mewn digwyddiad diweddar yng Nghaerdydd; i ddathlu llwyddiant cam cyntaf Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Ymunodd Connor Vockins a Felix Eates â Mark Thomas – Cyfarwyddwr Campws / Cwricwlwm, campws Aberdâr yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd lle’r oedd disgyblion a staff o ysgolion ledled Cymru wedi ymgasglu ar gyfer y dathliad.

Mae Connor ac Felix yn astudio Cyfrifiadura yn adeilad campws newydd Aberdâr a dderbyniodd arian o’r Rhaglen 21ain Ganrif. Mae campws o’r radd flaenaf yn cynnwys gweithdai a chyfleusterau ardderchog ar gyfer dysgwyr.

Wrth siarad yn y digwyddiad, tynnodd Mark Thomas sylw at fanteision y campws newydd, gyda’i leoliad newydd yng nghanol y dref i ddysgwyr, staff a’r gymuned ehangach.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau