Dysgwyr Cymoedd yn ysbrydoli disgyblion yn y digwyddiad ‘Beth Nesaf’

Mae dysgwyr Cymoedd wedi bod yn ysbrydoledig wrth ddarparu gwybodaeth am gyrsiau addysg bellach i ddisgyblion o ysgolion ar draws Caerffili a Rhondda Cynon Taf.

Cynhaliodd grŵp o ddysgwyr Arlwyo Lefel Mynediad 3 o gampws Ystrad Mynach arddangosiadau Arlwyo drwy gydol y dydd. Roedd arogl eu hamrywiadau ar couscous yn sicr wedi atynnu tyrfa, gan roi cyfle i’r dysgwyr a’u Tiwtor Cwrs Gary Humphries sgwrsio gyda’r disgyblion – yn gynnig cyngor ar gynnwys y cyrsiau a chyfleoedd sydd ar gael yn y Coleg.

Roedd dysgwyr Trin Gwallt Lefel 1 o gampws Aberdâr y Cymoedd a’r tiwtoriaid Karen Fenn a Pam Wilson hefyd yn brysur drwy gydol y digwyddiad wrth i’w sgiliau gael eu profi, yn cynnig amrywiaeth o steiliau gwallt gan gynnwys plethau Ffrengig, tonnau a chyrlau.

Dywedodd y cynghorydd gyrfaoedd a threfnydd y digwyddiad, Jayne Tilley, Rwyf wedi derbyn llawer o sylwadau cadarnhaol gan y staff a’r disgyblion a fynychodd y digwyddiad. Gwerthfawrogwyd y gweithgareddau a ddarparwyd gan ddysgwyr Coleg y Cymoedd a’u rhyngweithio â’r disgyblion.

Lluniau: Dawn Bowden A.C. Merthyr gyda dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo, campws Ystrad Mynach / dysgwyr Trin Gwallt, campws Aberdâr.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau