Dysgwyr Safon Uwch y Cymoedd yn mwynhau profiad ‘Brilliant’

Mae grŵp o ddysgwyr o’r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd wedi cymryd rhan mewn menter a gynlluniwyd i gynyddu nifer y dysgwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n symud ymlaen i’r prifysgolion gorau.

Mae’r ‘Brilliant Club’ yn elusen mynediad arobryn sy’n gweithio gyda dysgwyr 10 – 18 oed o ysgolion a cholegau ar draws y DU. Mae gan y Clwb ddwy raglen graidd, y Rhaglen Ysgolheigion ac Ymchwilwyr yn yr Ysgol.

Llwyddodd y dysgwyr Safon Uwch o Goleg y Cymoedd ymuno â’r Rhaglen Ysgolheigion, sy’n recriwtio, hyfforddi a lleoli ymchwilwyr doethur ac ôl-ddoethur mewn colegau ac ysgolion.

Mae’r ymchwilwyr yn cyflwyno tiwtorialau yn y brifysgol, wedi’u cefnogi gan ddwy daith maes i efelychu’r dysgu y mae myfyrwyr yn ei gael mewn prifysgolion detholus iawn.

Dechreuodd y dysgwyr Safon Uwch eu rhaglen chwe wythnos gydag ymweliad â Choleg Wadham ym Mhrifysgol Rhydychen, a’u paratôdd yn dda ar gyfer y gwaith a ddilynodd.

Parhaodd y Rhaglen gyda sesiynau wythnosol ar gampws Nantgarw, a hwyluswyd gan Amanda Courtright-Lim, myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd. Edrychodd y grŵp ar ‘Athroniaeth Foesol yn y Cyfnod Modern’ a bu’n rhaid iddynt ysgrifennu adroddiad, a farciwyd yn unol â system graddio gradd, gyda phob dysgwr Cymoedd yn cael 2: 1 yn eu hadroddiad.

Dywedodd Evie Wood: “Fe wnes i fwynhau’r Rhaglen Ysgolheigion yn fawr. Nid oeddwn erioed wir wedi ystyried gwneud cais i brifysgolion fel Rhydychen ond mae’r rhaglen wedi rhoi cipolwg imi ar fywyd prifysgol a hefyd lefel y gwaith a ddisgwylir. Roeddem yn ffodus ein bod wedi cael y cyfle i gwrdd â rhai o’r myfyrwyr a chlywed yn uniongyrchol sut brofiad yw astudio yno – o ran gwneud cais i brifysgolion, byddaf yn ystyried yr holl opsiynau ”.

Mynychodd pedwar o raddedigion ‘Brilliant Club’ Coleg y Cymoedd Seremoni Raddio ym Mhrifysgol Caerdydd i ddathlu cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus.

Wrth sôn am lwyddiant y dysgwyr, ychwanegodd Holly Richards, tiwtor y Grŵp Ymestyn a Herio yn y Ganolfan Safon Uwch, “Rwyf wrth fy modd bod ein dysgwyr wedi mwynhau’r profiad cyfan a ddarparwyd drwy’r Rhaglen Ysgolheigion a’i bod wedi’u hysbrydoli i ystyried gwneud cais i brifysgolion fel Rhydychen a Chaergrawnt. Mae mor bwysig ein bod yn creu’r cyfleoedd i’n dysgwyr anelu at y prifysgolion gorau. Ar ran y coleg, hoffwn ddiolch i Amanda a oedd yn gymaint o ysbrydoliaeth i’r dysgwyr ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau