Dysgwyr y Cymoedd ar drothwy gyrfaoedd llwyddiannus ym maes Gwaith Trydan

Teithiodd dau brentis Gwaith Trydan o’r Cymoedd i Goleg Gwent i gystadlu yng Ngwobrau Rhanbarthol Cymru Dysgwr y Flwyddyn y Cylchgrawn ‘Sparks’, yn erbyn dysgwyr o Goleg Gwent, Coleg Gŵyr, Coleg Caerdydd a’r Fro a JTL yn Birmingham.

Trefnir y gystadleuaeth gan ‘Sparks Magazine’ a’i noddi gan Schneider Electric ynghyd â sefydliadau a chwmnïau Electric Center, The IET, Napit, Ideal Industries, Prysmian a VW Commercial Vehicles. Mae’r gystadleuaeth yn cynnal chwe gornest ranbarthol ar draws Cymru a Lloegr i chwilio am dalentau gorau’r diwydiant o blith myfyrwyr gwaith trydan Lefel 2 a 3.

Yn cynrychioli’r coleg roedd George Phelps, 22 mlwydd oed o Bontypridd, a Paige Morris, 23 mlwydd oed, o Gaerffili; y ddau yn brentis Gwaith Gosodiadau Trydan, yn astudio ar Lefel 3 y Diploma NVQ EAL mewn Gwaith Gosodiadau Trydan ar gampws Ystrad Mynach, Coleg y Cymoedd.

Roedd y gystadleuaeth yn gofyn i’r dysgwyr wneud gosodiad ymarferol byw tra’n gweithio dan gyfyngiadau llym o ran amser, tasg oedd yn dipyn o her ond hefyd yn gyfle iddyn nhw arddangos eu sgiliau. Bu’r ddau ddysgwr yn cystadlu i safon eithriadol o uchel, gyda Paige yn cipio’r rownd ranbarthol a’r teitl ‘Dysgwr y Flwyddyn Rownd Rhanbarth Cymru Cylchgrawn Sparks’.

Mae ennill y rownd hon wedi sicrhau lle iddi yn y Rownd Derfynol lle bydd yn cystadlu yn erbyn yr enillwyr rhanbarthol eraill yng nghanolfan y ‘Schneider Electric Innovation Hub’ yn ninas Coventry ar Ebrill 27 a 28.

Wrth siarad ar ôl y gystadleuaeth, dywedodd Paige, “Roedd yn brofiad gwych i gymryd rhan yng Ngwobrau Dysgwr y Flwyddyn Rhagbrofion Rhanbarthol Cymru ar gyfer Sparks. Rwy’n edrych ymlaen at gystadlu yn y Rownd Derfynol a chynrychioli Coleg y Cymoedd. Hoffwn ddiolch i fy narlithwyr ac asesydd NVQ am y gefnogaeth dros 3 blynedd diwethaf o fy astudiaethau ac yn ystod y gystadleuaeth hon.

Wrth longyfarch Paige a George, ychwanegodd Ryan O Neill, Asesydd NVQ “Fe wnaeth y ddau ddysgwr waith ardderchog, maen nhw’n ddysgwyr galluog iawn ac mae ganddyn nhw ddyfodol disglair o’u blaenau.

“Mae’r adran Gwaith Trydan wrth eu bodd bod Paige wedi ennill y rownd yn gyfan, a dylai hi ymfalchïo ei bod wedi ennill y gystadleuaeth hon; mae’n glod i’r coleg a’i chyflogwyr yn ‘Starlight Electrical’. Dylai fod yn optimistig iawn ynglŷn â’r Rownd Derfynol yn Coventry”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau