Dysgwyr y Cymoedd yn adeiladu ar lwyddiant

Cymerodd grŵp o ddysgwyr Adeiladwaith Coleg Cymoedd ran yng nghystadleuaeth Rhanbarth De Ddwyrain Sgiliau Adeiladwaith Cymru, a gynhaliwyd yng nghampws Ystrad Mynach.

Bu’r dysgwyr yn cystadlu mewn amrywiaeth o grefftau adeiladu gan gynnwys gwaith saer, paentio ac addurno a gwaith brics. Gwnaeth y dysgwyr, sy’n astudio cyrsiau Adeiladwaith yng nghampws Ystrad Mynach argraff, ar y beirniaid, gan ennill tri safle cyntaf a thri ail safle yn y gystadleuaeth.

Ryan Windmill (1af) Sgiliau Gwaith Coed; Kory Llewellyn (2il) Sgiliau Gwaith Coed

Meddai Martin Watkins, Pennaeth yr Ysgol Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg y Cymoedd “Aeth y gystadleuaeth yn dda iawn; Gweithiodd yr holl rai dan sylw yn galed ac yn amlwg cawsant argraff ar y panel beirniadu gyda’u sgiliau. Rydym yn ymfalchïo ym mhob un o’u llwyddiannau. Maen nhw’n grŵp o ddysgwyr talentog ac mae ganddynt ddyfodol disglair o’u blaenau. Diolch yn fawr i’r staff a sicrhaodd bod y dysgwyr yn gallu cymryd rhan”.

 

Macey Rees (1af) Peintio ac Addurno                                 Garin Watkins (1af) Gwaith Saer

Dysgwyr llwyddiannus: – Macey Rees (1af) Peintio ac Addurno; Ryan Windmill (1af) Sgiliau Gwaith Coed; Kory Llewellyn (2il) Sgiliau Gwaith Coed; Garin Watkins (1af) Gwaith Saer; Rhys Williams (2il) Gwaith Saer; Cory Probert (2il) Gwaith Brics

 

Rhys Williams (2il) Gwaith Saer                                              Cory Probert (2il) Gwaith Brics

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau