Dysgwyr y Cymoedd yn rhagori mewn digwyddiad Cymunedol

Rhoes staff Cyngor Caerffili  ddiolch i ddysgwyr Harddwch Coleg y Cymoedd am eu rhan yn un o’u digwyddiadau diweddar.

Derbyniodd trigolion lleol wahoddiadau i’r digwyddiad, a drefnwyd gan Dîm Adfywio Cymunedol Cyngor Caerffili i nodi’r hyn yr hoffent ei weld yn eu hardal; ac fel ‘diolch’ am fynychu cynigiwyd ystod o driniaethau maldodi iddynt a ddarparwyd gan ddysgwyr y Cymoedd.

Treuliodd y dysgwyr Harddwch, sy’n astudio ar y cwrs Therapi Harddwch Lefel 2 ar gampws Ystrad Mynach y diwrnod yng Nghanolfan Gymunedol y Fan, Caerffili yn darparu triniaethau i’r trigolion lleol.

Dywedodd Hayley Hunt, Cydlynydd Campws Ystrad Mynach ar gyfer Trin Gwallt a Harddwch . “Pan gafodd y coleg y gwahoddiad fe wnaethom ei dderbyn ar unwaith gan fod digwyddiadau fel hyn yn rhoi cyfle i’n dysgwyr weithio gyda chleientiaid a rhoi’r technegau maen nhw wedi’u dysgu ar eu cwrs ar waith. Mae’r profiad ymarferol hefyd yn cynnwys Gwasanaeth Cwsmeriaid ac Iechyd a Diogelwch. Cadwyd y dysgwyr yn brysur drwy gydol y bore gan ddarparu triniaethau ewinedd gyda thylino dwylo a breichiau.

Dywedodd Rhian Meaden, Trefnydd y Digwyddiad yng Nghyngor Caerffili “Rydym yn ddiolchgar iawn i Hayley a’i thîm am gefnogi ein digwyddiad. Roedd y digwyddiad yn gyfle delfrydol inni ymgynghori â thrigolion lleol ac rwy’n siŵr bod y cynnig o driniaethau maldodi am ddim wedi arwain at ymateb rhagorol. Rwy’n gobeithio bod y dysgwyr wedi ei chael hi’n fuddiol a gobeithio y gallwn ofyn iddynt am eu cefnogaeth mewn digwyddiadau yn y dyfodol”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau