Egin arddwyr yn rhoi theori ar waith

Gwnaeth dau dîm o fyfyrwyr Coleg y Cymoedd argraff fawr ar banel o farchnatwyr blaengar Cymru gyda’u cynnig busnes yn Brolio/The Pitch, sialens a osodwyd gan Gynaliadwyedd Cymru, Sefydliad Marchnata Siartredig a Syniadau Mawr Cymru.

Cystadlodd y timoedd yn erbyn cyd fyfyrwyr marchnata o golegau a phrifysgolion ar draws Cymru a gyflwynodd eu syniadau i banel o arbenigwyr. Cafodd y sialens gymorth ac arian gan Lywodraeth Cymru a’r bwriad ydy ysbrydoli pobl ifanc i gychwyn eu busnesau eu hunain neu ystyried gyrfa ym maes marchnata.

Rhoddwyd brîff manwl i’r myfyrwyr a ddewiswyd i gynrychioli’r coleg gan Gynaliadwyedd Cymru a gofynnwyd iddyn nhw ystyried cyllidebau, offer negeseua a marchnata yn eu cyflwyniadau, er mwyn iddyn nhw ddeall yr hyn ydy busnes go iawn. Rhoddwyd y myfyrwyr drwy broses dewis dra manwl gan Bob Tod, Hyrwyddwr Menter Coleg y Cymoedd, ar gyfer y sialens.

Enw tîm myfyrwyr BTEC Busnes Coleg y Cymoedd, sef Rhys Llewellyn, Josh Jarrett a Laura Averiss, oedd “Team Triumph”. Cystadlodd Connor Gratton a Carys Reville dan yr enw “Team Absolute”.

Cyflwynodd y ddau dîm ymgyrchoedd rhagorol ar wahanol ddulliau o ddelio â Chynaliadwyedd. Cyflwynodd Team Absolute eu cysyniad arloesol o dderbyniadau ar-lein, a chyflwynodd Team Triumph eu syniad o fusnes offer swyddfa moesegol.

Dywedodd Connor Gratton o Team Absolute: “Fe wnes i wir fwynhau yr holl ddigwyddiad; enilles i lawer o hyder o siarad ag ystafell llawn o ddieithriaid. Bydd y profiad hwn yn werthfawr iawn erbyn yr adeg pan fydda i’n gwneud cais am le mewn prifysgol, i’w gynnwys yn fy nghais ac yn helpu gyda’r cyfweliadau.”

Dywedodd Anne Godfrey, Prif Weithredwr Y Sefydliad Marchnata Siartredig: “Mae Brolio/The Pitch y CIM yn gyfle gwych i fyfyrwyr AB ac AU i ymarfer eu sgiliau marchnata mewn amgylchedd cystadleuol. Fel o’r blaen, ron i wedi fy synnu gan yr arloesedd, yr angerdd a sgil pawb, er gwaethaf eu nerfau! Gobeithio bod y myfyrwyr wedi dod i ddeall yr hyn mae’n ei olygu i ddehongli a chyflenwi brîff, pitsio i gleientiaid sy’n gofyn llawer a sicrhau busnes. Bydd cymryd rhan yn Brolio yn codi eu hyder, ychwanegu at eu CV a gwella eu cyflogadwyedd.”

Dywedodd Steve Andrews Darlithydd Marchnata yng Ngholeg y Cymoedd: “Roedd hyn yn brofiad amhrisiadwy sydd wedi helpu’r myfyrwyr i ddeall marchnata. Mae Brolio/The Pitch yn gystadleuaeth gwerth chweil gan ei bod yn cael y myfyrwyr i gymhwyso damcaniaethau a chysyniadau i sefyllaoedd ymarferol. Does gen i ddim amheuaeth y bydd hyn yn helpu eu datblygiad nid yn unig ym maes marchnata ond ym myd busnes yn gyffredinol. Gweithiodd y myfyrwyr i gyd yn galed iawn a mynd yr ail filltir i roi cyflwyniad rhagorol i safon a oedd yn glod iddyn nhw eu hunain a’r coleg.”

Ychwanegodd: Dw i’n falch iawn ohonyn nhw i gyd am eu hymdrech a’u hymrwymiad.” Cynhelir dathliad ar gyfer y myfyrwyr gyda Phennaeth Coleg y Cymoedd , Judith Evans.

Dywedodd Rhys Llewellyn un o’r myfyrwyr ar dîm Triumph: “Roedd hwn yn gyfle gwych a do’n i ddim mor nerfus wrth bitsio ag y tybiais! Bu’r cyfle i rwydwethio a siarad ag entrepreneuriaid eraill yn ffantastig; baswn i’n argymell y profiad i bawb.”

Ar y panel beirniad roedd Jade Tambini, Rheolwr Marchnata DS Smith Recycling, Rhodri Thomas, Rheolwr Hyfforddiant a Datblygiad Cynnal Cymru – Sustain Wales ac Angela Gidden MBE, y cynllunydd enwog.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau