Menter

Ydych chi’n breuddwydio am fod yn fos arnoch chi eich hun? – mae cefnogaeth ar gael i’r chwilfrydig ac i’r sefydledig!

Gweld ein Adolygiad Effaith Menter

Os ydych chi eisiau dysgu rhagor, os oes gennych chi syniad am fusnes neu os ydych eisoes yn masnachu, mae Menter yng Ngholeg y Cymoedd yma i helpu. Rydym yn ymdrin â’r canlynol a llawer mwy:

Cyngor ac arweiniad busnes 1-1 neu grŵ

Dewch i gwrdd â’n Hyrwyddwr Menter (HM) a all eich helpu naill ai’n unigol neu fel grŵp gydag unrhyw ymholiadau busnes. Mae cymaint o amrywiaeth o gymorth ar gael i fusnesau newydd a’r rhai sydd eisoes ar waith. Bydd ein HM yn eich cyfeirio at y ffurfiau cywir o gymorth, yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch, hyd yn oed os ydych chi ond eisiau gwybod beth sydd ar gael neu os oes gennych chi fodd o ennill arian wrth ddysgu

Sgyrsiau gwybodaeth dosbarth

Boed yn drosolwg neu’n rhywbeth penodol i redeg busnes, mae gennym yr arbenigedd a’r cysylltiadau i gyflawni’r union ofynion.

Gweithdai pwrpasol

Yng Ngholeg y Cymoedd, mae gennych gyfle i gymryd rhan mewn mentrau menter megis bŵt-campau, amrywiaeth o heriau a gweithgareddau amrywiol eraill a all drafod popeth o gynllunio busnes a llif arian, i farchnata, yswiriant a chyfreithlondeb, er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich hysbysu’n llawn am beth sydd ei angen wrth ddod yn fos arnoch chi eich hun neu ffurfio partneriaeth.

Mynediad at gyllid a hyfforddiant ychwanegol

Bydd gan ein HM drosolwg o’r amrywiaeth o gyfleoedd ychwanegol y gallwch eu cael a gallant eich cyfeirio at y bobl gywir ar gyfer yr hyn sydd ei angen arnoch.

Digwyddiadau a chynadleddau

Byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan a mynychu digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar draws ein campysau ac yn allanol, megis Stondinau Menter , ein Gŵyl y Dyfodol blynyddol a llawer mwy, gan gynnwys cynadleddau.

P’un a ydych chi eisiau ffordd o wneud arian wrth ddysgu, bod yn hunangyflogedig, gweithio ar eich liwt eich hun neu archwilio ymgynghori, mae amrywiaeth o opsiynau cychwyn busnes ar gael sy’n gwella eich sgiliau, eich hobïau a’ch diddordebau er mwyn gwireddu eich breuddwydion busnes.

Dewch â’ch busnes yn fyw a chreu eich llwyddiant yn y dyfodol.

Modelau Rôl

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Syniadau Mawr Cymru i gael cyngor gan Fodelau Rôl arbenigol, yn ogystal â Busnes Cymru i gael cymorth wedi’i deilwra gan gynghorydd busnes penodedig.

Tafflab

Mae dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd yn cael y cyfle i wneud cais a chymryd rhan yn rhaglen flynyddol Taflab. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn mentoriaeth a chyllid dros y flwyddyn i fynd â’u mentrau busnes i’r lefel nesaf.

Tîm y Dyfodol – Atgyfeirio Dysgwyr

Defnyddiwch ein ffurflen ymholiad i gysylltu ag aelod o’n Tîm y Dyfodol (Cyflogaeth / Menter / Prifysgol / AU)

(*) yn dynodi meysydd gofynnol

Nodwch pwy sy'n gwneud yr atgyfeiriad
Dull cyfathrebu, gallwch ddewis mwy nag un dewis
Maes y cymorth sydd ei angen

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau