Entrepreneuriaid ifanc y Cymoedd yn ennill Arian yng nghystadleuaeth Sgiliau

Mae dau entrepreneur ifanc sy’n astudio yng Ngholeg y Cymoedd wedi ennill gwobr ‘Arian’ yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Menter gyntaf Cystadleuaeth Sgiliau Cymru , a gynhaliwyd yn Academi Llandarcy Cyngor Castell Nedd Port Talbot.

Er bod Elinor Brewer, sy’n astudio Cwnsela a Lee Thomas Vowles o’r adran Diwydiannau Creadigol yn aelodau o Rwydwaith Edge y Coleg, dyma’r tro cyntaf iddynt weithio gyda’i gilydd.

Roedd y ddau ddysgwr yn cystadlu yn erbyn dysgwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot, Y Coleg Merthyr Tudful a Choleg Cambria ac er mai dim ond dau oedd yn eu tîm, dangoswyd eu craffter busnes a’u hyder ynghylch eu syniad sy’n cynnig cefnogaeth i deuluoedd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae’r ddau ddysgwr yn rhedeg eu busnesau eu hunain wrth astudio yng Ngholeg y Cymoedd ac maent yn enghreifftiau o’r hyn y gellir ei gyflawni os byddwch benderfynol o ddilyn eich angerdd!

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau