Academi Menywod

Mae ein Hacademi Menywod yn canolbwyntio ar ddysgwyr yn mabwysiadu ymagwedd gyrfa ddeuol, gan gyfuno addysg ag amgylchedd chwaraeon perfformiad uchel. Er ei fod yn canolbwyntio ar athletwyr benywaidd elit, mae yna hefyd gyfleoedd i unigolion sydd eisiau chwarae ar lefel cyfranogiad yn unig, gan ddarparu rhwydwaith cymorth i bob Athletwr Benywaidd.  

Gyda nifer o wahaniaethau ffisiolegol rhwng gwrywod a benywod, teimlwn ei bod yn wirioneddol bwysig addysgu ein dysgwyr ac addasu hyfforddiant, cynlluniau maeth ac atal anafiadau ar gyfer y corff benywaidd. Bydd gan bob Unigolyn gynllun penodol wedi’i deilwra i’w cryfderau a’u gwendidau o safbwynt cryfder a chyflyru.  

Bydd sesiynau’n cael eu cyflwyno bob wythnos drwy hyfforddwyr o gefndiroedd rhyngwladol ar draws Pêl-rwyd a Rygbi:  

4 awr o sesiynau sgiliau chwaraeon  

2 awr o gryfder a chyflyru  

1 awr o ddadansoddiad gêm  

1 Sesiwn adborth unigol  

Bydd gemau cystadleuol hefyd ar ddydd Mercher trwy gynghreiriau/cwpanau AOC a Cholegau Cymru. 

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau