Gwaith dysgwr yn addurno milfeddygfa

Mae dysgwyr wedi bod yn defnyddio ei sgiliau cynllunio graffig i weddnewid muriau milfeddygfa yn Aberdâr.

Trodd practis milfeddygon Victoria at ddysgwr talentog a lleol i ddylunio a chreu arwydd mawr ar gyfer eu canolfan newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Aberdâr.

Mae Ethan Miller, 18, myfyriwr dylunio graffeg fydd ym mis Medi yn astudio Celf a Dylunio yng Ngholeg y Cymoedd, wedi cynllunio’r arwydd trawiadol ar gyfer yr adeilad.

“Roedd Ethan yn awyddus iawn i dderbyn yr her” meddai Marsha Kear, rheolwr derbynfa ‘Victoria Practice’.

“Bu’n gweithio’n galed am sawl wythnos cyn penderfynu ar y cynllun terfynol. Roedden ni wedi’n rhyfeddu wrth weld y gwaith gorffenedig.”

Mae’r arwydd, gyda llofnod Ethan ar ei ymyl, yn ymestyn dros hanner wal yr holl adeilad.

Gan fod y practis yn rhan annatod o’r gymuned yn Aberdâr a Merthyr, roedden nhw am roi rhyddid llwyr i’r artist ynglŷn â’r cynllun a’r deunyddiau, cyn belled a’i fod yn cydweddu â lliwiau’r practis gwreiddiol ym Merthyr Tudful.

“Wnes i roi penrhyddid iddo,” medd Marsha, gan ychwanegu, “Fe fyddwn i’n bendant yn ei ddewis eto. Roedd yn arddangos cymaint o ymroddiad ac fe weithiodd yn eithriadol o galed.”

Mae ‘Victoria Vets’ yn bwriadu defnyddio sgiliau Ethan i’r dyfodol pan fyddan nhw’n agor rhagor o ganolfannau newydd.

Ar ôl derbyn cyfarwyddyd gan Marsha, Ethan ei hun fu’n darparu’r delweddau.

“Roedd y brîff yn un gweddol hawdd”, meddai Ethan. “Rwy’n gyfarwydd â defnyddio Photoshop, felly wnes i greu’r cynlluniau ar hwnnw. Yna eu dangos i Marsha a bu hithau’n fy helpu i ddewis y goreuon.”

Gan ei fod yn awyddus i berffeithio ei gelf cyhoeddus, dywed Ethan fel bu iddo roi cynnig ar wahanol gynlluniau a thechnegau.

“Ond roedden ni wedi newid gormod a doedd e ddim yn ymddangos yn ddigon proffesiynol.”

Fodd bynnag, mae’r artist yn hapus gyda’r gwaith terfynol, oedd wedi ei brintio ar haen o aliwminiwm ac yna’i orchuddio â farnais sglein.

“Mae’r aliwminiwm yn para’n hir ac yna fe benderfynais i ychwanegu y farnais sglein er mwyn iddo bara’n hwy eto,” meddai, “ac y mae nawr yn sefyll allan yn fwy fyth.”

Mae Ethan, sydd wedi gwneud cais i astudio am Ddiploma Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, yn dweud bydd y cyfle hwn yn hwb i’w yrfa.

“Rydw i’n awyddus iawn i fynd i fyd paratoi arwyddion a chreu logos i gwmnïau mawr. Mae hyn wedi rhoi cychwyn da i mi.”

Mae Marsha hefyd yn credu bydd y comisiwn yn help i yrfa Ethan. “Mae hwn yn waith syfrdanol i’w roi mewn portffolio a hynny mor gynnar yn ei yrfa. Rwy’n siwr bydd hyn yn creu argraff ar unrhyw ddarpar gyflogwr.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau